Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

1 ώρα

Προσομοίωση με το circuit simulator

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eytheia_fortou3.doc

Προσομοίωση της λειτουργίας του ενισχυτή και παρατήρηση των σημάτων εισόδου και εξόδου.


Ενισχυτής κοινού εκπομπού


Κατεβάστε το φύλλο έργου, εκτυπώστε το και ακολουθήστε τις οδηγίες


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
42