Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

3 ώρες

Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch

10λεπτά

Γίνεται μια σύντομη ξενάγηση στο περιβάλλον εργασίας του Scratch (offline έκδοση).


Βρες τις περιοχές στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σύρε το όνομα κάθε περιοχής στη σωστή θέση.

Γρήγορη ξενάγηση στο Περιβάλλον Εργασίας του Scratch

Εικόνα με διαδραστικά σημεία: Κάντε κλικ σε κάθε σημείο για να δείτε πώς λέγεται η κάθε περιοχή και τι κάνει

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
55