Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

3 ώρες

Ζωγραφίζω σκηνικό στο περιβάλλον Scratch

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_1.doc

Σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι οι μαθητές να ζωγραφίσουν ένα υπόβαθρο στον επεξεργαστή ζωγραφικής του Scratch. Στο υπόβαθρο θα ζωγραφίσουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κι αυτό θα αποτελέσει το σκηνικό για το έργο τους.


Δραστηριότητα 1η


Ερώτημα 1ο: Πώς θα δημιουργήσουμε το σκηνικό μας;


Δραστηριότητα 1η


Βοήθεια για τη δραστηριότητα


Τα καταφέρατε;


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
56