Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch

3 ώρες

Ζωγραφίζω & διαχειρίζομαι αντικείμενα στο Scratch

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1.doc

Στο σημερινό μάθημα οι μαθητές θα συνεχίσουν το έργο τους και θα φτιάξουν χριστουγεννιάτικες μπάλες για το δέντρο τους.

Θα γνωρίσουν τις επιλογές/τρόπους για τη δημιουργία νέου αντικειμένου και θα δημιουργήσουν (ζωγραφίζουν) ένα νέο αντικείμενο στο Scratch (μια μπάλα).

Έπειτα θα γνωρίσουν ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν σε ένα αντικείμενο (αντιγραφή, διαγραφή και μετονομασία) και θα τις εκτελέσουν.

Θα εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ του αντικειμένου και του σκηνικού και τέλος θα ασχοληθούν με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

 


Επιλογές για κάθε αντικείμενο.

Οι επιλογές φαίνονται κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αντικείμενο στην περιοχή αντικειμένων.

Κάτω από τη σκηνή βρίσκονται τέσσερις επιλογές για το νέο αντικείμενο. Τι κάνει η καθεμία;

Για να βρείτε την απάντηση περάστε το ποντίκι σας πάνω από κάθε εικόνα στο Scratch.

Ερώτημα: Πώς μπορώ να αλλάξω όνομα σε ένα αντικείμενο;


Εισαγωγή - δημιουργία νέων αντικειμένων

Κάντε κλικ πάνω στους κύκλους για να δείτε πώς μπορείτε να βάλετε νέο αντικείμενο στο έργο σας

Δραστηριότητα 2η


Δραστηριότητα 1η


Βοήθεια για τη δραστηριότητα


Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...


Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία διαδραστικής χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
57