Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

3 ώρες

Περιεκτικότητα διαλύματος % w/w

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_f1_1.docx

Αρχικά θα δοθούν από τον καθηγητή οι ορισμοί των εννοιών "διαλύτης" και "διάλυμα" και θα τονιστεί η διαφορά των δύο εννοιών. Ο εκπαιδευτικός θα παρασκευάσει στη σχολική αίθουσα ένα διάλυμα ζάχαρης στο νερό περιεκτικότητας 2% w/w. Με δύο ερωτήσεις θα γίνει έλεγχος της αφομοίωσης των διδαχθέντων από τους μαθητές. Στη συνέχεια θα γίνει επίδειξη λογισμικού από έναν μαθητή με την καθοδήγηση του καθηγητή. Ένας μαθητής κατόπιν θα σηκώνεται στο διαδραστικό πίνακα όπου θα φτιάχνει διαλύματα εικονικά. Τα διαλύματα θα αραιώνονται με την προσθήκη νερού με τη βοήθεια του λογισμικού. Πριν να γίνει το κάθε εικονικό πείραμα αραίωσης θα καλούνται οι μαθητές να υπολογίσουν τη νέα περιεκτικότητα συνεργαζόμενοι ανά δύο στα θρανία τους. Ο μαθητής που είναι στον πίνακα θα επαληθεύει στο εικονικό εργαστήριο το αποτέλεσμα.

Η 1η φάση ολοκληρώνεται με σειρά ερωτήσεων που μπορεί να αποτελέσει την εργασία των μαθητών για το επόμενο μάθημα.


Προσομοίωση


Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος σε βάρος (% w/w)


Υπάρχουν στερεά διαλύματα, υγρά διαλύματα και αέρια διαλύματα. Εμείς θα ασχοληθούμε με υγρά διαλύματα

1η Ερώτηση


2η ερώτηση


1η Σειρά Ερωτήσεων


2η Σειρά Ερωτήσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περιεκτικότητες διαλυμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
112