Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

3 ώρες

Ομαδική εργασία: Επεξεργασία ή συγγραφή λήμματος

30λεπτά

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έχοντας υπόψη τους τα όσα κατέγραψαν στην 1η φάση του σεναρίου σχετικά με τις θεωρίες των πηγών της γνώσης, τους φιλοσόφους-εκπροσώπους κάθε θεωρίας και τα επιχειρήματά τους και μάλιστα μετά την εμπειρία της χρήσης της επιχειρηματολογίας στη 2η Φάση, εργάζονται ομαδοσυνεργατικά προκειμένου είτε να συμπληρώσουν το αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia (http://el.wikipedia.org/wiki) (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός) που ήδη υπάρχει, είτε να δημιουργήσουν ένα νέο (Συνθετική Προσέγγιση). Αφού εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και εγγραφούν ως χρήστες στην ελληνική έκδοση της Wikipedia, δημοσιεύουν την ομαδική τους εργασία με τη μορφή λήμματος στη συνεργατικού τύπου ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια.


Ομάδα Ορθολογιστών

Η ομάδα των Ορθολογιστών επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και συμπληρώνει αφού κάνει εγγραφή το αντίστοιχο λήμμα

Αφού κάνετε εγγραφή συμπληρώστε το λήμμα του Ορθολογισμού με επιπλέον πληροφορίες που συλλέξατε

Ομάδα Εμπειριστών

Η ομάδα των Εμπειριστών επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και συμπληρώνει αφού κάνει εγγραφή το αντίστοιχο λήμμα

Αφού κάνετε εγγραφή στην ελληνική έκδοση της Wikipedia συμπληρώστε το αντίστοιχο λήμμα για τον Εμπειρισμό.

Ομάδα οπαδών της Συνθετικής Προσέγγισης Καντ

Η ομάδα των Οπαδών της Συνθετικής Προσέγγισης Καντ επισκέπτεται την ελληνική έκδοση της Wikipedia και αφού κάνει εγγραφή δημιουργεί το αντίστοιχο λήμμα

Αφού κάνετε εγγραφή στην ελληνική έκδοση της Wikipedia δημιουργήστε το λήμμα "Συνθετική προσέγγιση Καντ".

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
159