Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

3 ώρες

Παρουσίαση στην ολομέλεια - Αυτοαξιολόγηση

30λεπτά

Σε αυτή την τέταρτη και τελευταία φάση του σεναρίου οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης την τελική τους εργασία όπως δημοσιεύτηκε ως λήμμα στην ελληνική έκδοση της Wikipedia (http://el.wikipedia.org). Η παρουσίαση γίνεται με χρήση βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος παρουσιάσεων. Σε αυτή την τελική φάση δεν υπάρχει η έννοια του νικητή -όπως παρουσιάστηκε στη φάση της επιχειρηματολογίας. Ως τελικό βήμα ολοκλήρωσης του σεναρίου προβάλλει η αυτοαξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή προτείνω να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τόσο ασκήσεις κλειστού τύπου που θα ελέγχουν τη γνωστική κατανόηση του μαθήματος (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού κτλ), όσο και ανοιχτού τύπου (δυνατά σημεία του σεμιναρίου, προτάσεις βελτίωσης). Ενδεικτικά προτείνονται οι επισυναπτόμενες δραστηριότητες.


Αυτή τη φορά στο φως!

Συζήτηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία του σεναρίου. Τι έχετε αποκομίσει;

Ο φιλόσοφος είναι πια στο φως! Εσείς;

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
160