Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Γραμμικά συστήματα 2x2 - Γεωμετρικές διασυνδέσεις

3 ώρες

Προβλήματα που επιλύονται με γραμμικά συστήματα

30λεπτά

Στη φάση αυτή προτείνουμε την ενασχόληση των μαθητών με μερικά προβλήματα, τα οποία εκτός από τη μέθοδο επίλυσης που θα χρησιμοποιηθεί απαιτούν (τα δύο τουλάχιστον) τη νοηματοδότηση των απαντήσεων μέσα στο πλαίσιο αναφοράς που τίθενται.

Η κατηγορία των προβλημάτων είναι γενικά «προβληματική» για μεγάλο μέρος των μαθητών. Ως εκ τούτου έγινε προσπάθεια να υπάρχουν σχετικά εύκολα νούμερα.

Οι μαθητές θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις είτε γεωμετρικά είτε αλγεβρικά, αλλά αυτές οι απαντήσεις οφείλουν με κάποιον τρόπο να ελεγχτούν ως προς την ορθότητά τους, με βάση τα δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος.

Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν να αναδείξουμε την χρησιμότητα επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια των Μαθηματικών αλλά επιδιώκουμε αφετέρου να αναδειχτεί και η σημασία της αναφοράς των λύσεων στο πλαίσιο δεδομένων του εκάστοτε προβλήματος.

Αν περισσέψει χρόνος, προτείνεται να διατεθεί για ανακεφαλαίωση, η οποία εκτιμάται ότι πρέπει  να γίνει από τους μαθητές


Ο κλέφτης και ο σκύλος


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα

Οι ξενοδόχοι


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα

Θα κάνει κρύο ή ζέστη;


Ο κλέφτης και ο σκύλος


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γραμμικά συστήματα 2x2 - Γεωμετρικές διασυνδέσεις» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
164