Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Γενετική - Γενετικό Υλικό

2 ώρες

Κατασκευή καρυότυπου ανθρώπου

15λεπτά

Βιντεοσκοπημένη επίδειξη παρασκευής ανθρώπινου καρυότυπου


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ

Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Άσκηση


Διαδραστική άσκηση δημιουργίας του ανθρώπινου καρυότυπου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γενετική - Γενετικό Υλικό» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
222