Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Γενετική - Γενετικό Υλικό

2 ώρες

Μεταλλάξεις στον άνθρωπο

10λεπτά

Με την αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού και σύντομων κειμένων, παρουσιάζονται διαφορετικές γονιδιακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες του ανθρώπου (αλφισμός, σύνδρομο Down, σύνδρομο Turner, σύνδρομο Klinefelter, εξαδακτυλία) και περιγράφονται τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των φορέων τους. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από διαδραστική άσκηση αντιστοίχισης που αφορά στον τρόπο κληρονόμησης της μεσογειακής αναιμίας.


ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο. Ανοίξτε τα ηχεία.

Ερωτήσεις


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γενετική - Γενετικό Υλικό» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
224