Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

Μουσική (Άλλο)

Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται η παρουσίαση των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης, στη δεύτερη φάση η κατασκευαστική περιγραφή τους, ενώ στην τρίτη φάση περιγράφεται η αρμονική λειτουργία τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στην παρουσίαση της προέλευσης, στο σχηματισμό και στην ακουστική διάκριση των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Άλλα θέματα μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση των συγχορδιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Κατασκευαστική προσέγγιση των συγχορδιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Αρμονική λειτουργία των συγχορδιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Κατασκευαστική διαχείριση όλων των συγχορδιών αυξημένης 6ης
Εξοικείωση με τις αρμονικές λειτουργίες των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης
Διεύρυνση της δεξιότητας των μαθητών στην αρμονική οργάνωση και λειτουργία των πτώσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, αυξημένη 6η,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, προβολικό μηχάνημα, ηχεία

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).