Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

Μουσική (Γενικό Λύκειο)

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ασκήσεις καλλιέργειας μουσικών ακουστικών ικανοτήτων για την προετοιμασία και την εξέταση στο μάθημα της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων των λυκειακών τάξεων των Μουσικών Σχολείων


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Διαδραστικό σενάριο καλλιέργειας ακοής και εξάσκησης ακουστικής αναγνώρισης για τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Άλλα θέματα μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Παθητική μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διάκριση μελωδικών διαστημάτων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστή και ηχεία, αίθουσα πληροφορικής ή το σπίτι του μαθητή
Διάκριση συγχορδιών
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διάκριση μουσικών κλασμάτων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Ακουστική διάκριση μελωδικών διαστημάτων
Ακουστική διάκριση συγχορδιών
Ακουστική διάκριση μουσικών κλασμάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
dictée, ακουστικές ασκήσεις, μελωδικά διαστήματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, ηχεία

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).