Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου

3 ώρες

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_fasi_3.doc

Στην τρίτη και τελευταία Φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε έναν πίνακα τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, προσπαθώντας σε κάποιο βαθμό και να τις τεκμηριώσουν. Ασφαλώς ο εκπαιδευτικός τονίζει ότι όσα γράφονται είναι οι σκέψεις και οι επιθυμίες που έχουν κατά την παρούσα φάση της ζωής τους και μπορεί στο μέλλον να διαφοροποιηθούν από λίγο έως πολύ.

Οι μαθητές συμβουλεύονται τον πίνακα που ακολουθεί, για να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν τον πίνακα που υπάρχει στο Φύλλο Εργασίας.

Αφού συμπληρώσουν (όχι απαραίτητα επωνύμως) τον κατάλογο του Φύλλου Εργασίας, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα ατομικά παραδοτέα των μαθητών και τα παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα (ή με τη συνδρομή ενός videprojector) στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών της τάξης, για να αναδειχτεί αν οι όποιες επιλογές επηρεάζονται από το φύλο (έμφυλα στερεότυπα), από το οικογενειακό επάγγελμα ή την οικογενειακή επιχείρηση, από τα λεγόμενα σύγχρονα επαγγέλματα κ.ά..

 


Πίνακας εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών και παραγόντων επιλογής επαγγέλματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
282