Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

3 ώρες

Ο κύκλος του νερού

30λεπτά

Σκοπός της παρούσας φάσης είναι να πληροφορηθούν τα νήπια για τον κύκλο του νερού και να συζητήσουν, να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τις 3 μορφές του νερού. 


O κύκλος του νερού


Οι τρεις μορφές του νερού

Φυσικές καταστάσεις του νερού

Αναγνωρίζετε τις μορφές του νερού;

Βάλτε τις σωστές εικόνες, στη σωστή τους θέση

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
283