Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

3 ώρες

Δραστηριότητα επέκτασης

30λεπτά

Στη φάση αυτή παρουσιάζεται μια δραστηριότητα επέκτασης, που στόχο έχει να γνωρίσει  στα νήπια έναν άλλον τύπο του νερού, τον χημικό τύπο. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση της περιέργειας που έχουν τα μικρά παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, στην υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη.


Το όνομα του νερού στη χημεία...

Πως αλλιώς γράφουμε το νερό; Παρατηρείστε την εικόνα για να το βρείτε

Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά έναν άλλον τρόπο γραφής του νερού. Εξηγεί πως οι επιστήμονες γράφουν το νερό με αυτόν τον τύπο.

Ας γίνουμε επιστήμονες!

Συμπληρώστε μέσα στη σταγόνα τον τύπο του νερού, όπως τον γράφουν οι επιστήμονες!

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
286