Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην κατανόηση από μέρους των παιδιών, του κύκλου του νερού και των σταδίων που χαρακτηρίζουν το φυσικό αυτό φαινόμενο, μέσα από ποικίλες  δραστηριότητες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση από  μέρους των παιδιών του φαινομένου του κύκλου του νερού ή αλλιώς του υδρολογικού κύκλου, που λειτουργεί εδώ και δισσεκατομμύρια χρόνια.  

Το νερό αποτελεί ένα από τα πιο προσφιλή και οικεία θέματα των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο, που δίνει πολλές ευκαιρίες διερεύνησης, παρατήρησης, δράσης/παιχνιδιού και ευαισθητοποίησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ο κύκλος του νερού
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Από που 'σαι ποταμάκι;
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Πείραμα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Δραστηριότητα επέκτασης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα παιδιά και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού
Να γνωρίσουν τις καταστάσεις του νερού
Να εξοικειωθούν με το πείραμα
Να γνωρίσουν έναν άλλον τύπο γραφής του νερού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
νερό, κύκλος νερού, νηπιαγωγείο, ποτάμι, πείραμα, ΤΠΕ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).