Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία

Μουσική (Γυμνάσιο)

Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ερώτηση - Απάντηση: Αντιφωνία

Πηγή εικόνας: http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=21…


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση της αντιφωνίας (ερώτησης - απάντησης) όπως απαντάται σε πολλά μουσικά είδη, ως βασικό στοιχείο μουσικής μορφής. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Βασικά στοιχεία της Μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Αυτοσχεδιάζω, ακούω, τραγουδώ, παρατηρώ
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Τραγουδώ, ακούω, εφαρμόζω
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Αναζητώντας την αντιφωνία
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Ανακαλώ στη μνήμη και συνδέω με την καθημερινότητα
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοηθούν βασικά στοιχεία μουσικής φόρμας: αντιφωνία (ερώτηση – απάντηση).
Να εκτελέσουν οι μαθητές απλά ρυθμικά σχήματα.
Να κατανοηθεί η μορφή ερώτηση - απάντηση μέσω του τραγουδιού.
Να επικοινωνήσουν οι μαθητές μεταξύ τους και να εκφραστούν.
Να εφαρμόσουν τη νέα γνώση στην καθημερινή τους ζωή.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μουσική φόρμα, ερώτηση - απάντηση, ρυθμικός αυτοσχεδιασμός, μουσική ακρόαση, τραγούδι, μουσική εκτέλεση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας
Ρυθμικά κρουστά (προαιρετικά)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).