Οστινάτο

Μουσική (Γυμνάσιο)

Οστινάτο

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Βιωματική προσέγγιση της έννοιας οστινάτο (ακρόαση, εκτέλεση, τραγούδι, δημιουργία).

 

Πηγή εικόνας: Geometric repeated patterns, Mundesley Junior School, http://www.mundesleyjuniorschool.com/InternetResources/ICT/Yr4/Repeatin…


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση του ρυθμικού και μελωδικού οστινάτο.

 

Πηγή εικόνας: Geometric repeated patterns, Mundesley Junior School, http://www.mundesleyjuniorschool.com/InternetResources/ICT/Yr4/Repeatin…

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Βασικά στοιχεία της Μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση- Βλέπω και παρατηρώ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με προβολέα και μουσικά όργανα
Ακούω, βλέπω, αναγνωρίζω, συνοδεύω
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με προβολέα και μουσικά όργανα
Τραγουδώ και παίζω μουσική
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με προβολέα και μουσικά όργανα
Τί έμαθα;
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με προβολέα και μουσικά όργανα
Το Οστινάτο και η μουσική της επιλογής μου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα μουσικής ή σχολική αίθουσα με προβολέα
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του οστινάτο (ρυθμικού και μελωδικού).
Να εντοπίσουν το οστινάτο σε διαφορετικά είδη μουσικής.
Να τραγουδήσουν και να παίξουν με τα όργανα απλές μελωδίες και ρυθμούς.
Να συγχρονιστούν παίζοντας όλοι μαζί - είτε σε ομάδα, είτε με όλη την τάξη- μουσική.
Να συνδέσουν τη νέα γνώση με την καθημερινή τους ζωή.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ρυθμικό οστινάτο, μελωδικό οστινάτο, αυτοσχεδιασμός, μουσική ακρόαση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Συμβατικά και μη συμβατικά όργανα, διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οστινάτο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).