Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης

1 ώρα

Εισαγωγή

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eisagogi.doc

Στη φάση αυτή γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στην έννοια της επαφής p-n, στην πόλωση και στη λειτουργία της. 

Η πλήρης κατανόηση των εννοιών της ορθής και ανάστροφης πόλωσης επιτυγχάνεται την προσομοίωση της λειτουργίας αντίστοιχων κυκλωμάτων και τη συμπλήρωση κατάλληλων φύλλων έργου


Προαπαιτούμενες γνώσεις


Ανόρθωση


Σύμβολο και πόλωση διόδου


Πόλωση διόδου

Δείτε την προσομοίωση και συμπληρώστε το φύλλο έργου

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
358