Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μελέτη της ανόρθωσης της εναλλασσόμενης τάσης, δηλαδή της μετατροπής της σε συνεχή.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δυσκολία κατανόησης της λειτουργίας της ανόρθωσης της εναλλασσόμενης τάσης. Μέσω των διαδραστικών προσομοιώσεων γίνεται εμφανής και άμεσα αντιληπτή η λειτουργία των κυκλωμάτων τόσο της απλής όσο και της πλήρους ανόρθωσης
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Απλή ανόρθωση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Πλήρης ανόρθωση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Τι μάθαμε;
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τα κυκλώματα απλής και πλήρους ανόρθωσης
Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τη λειτουργία των κυκλωμάτων ανόρθωσης
Οι μαθητές να μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα του φίλτρου RC
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανόρθωση, απλή, πλήρης, εναλλασσόμενη τάση, φίλτρο, κυμάτωση, συνεχής τάση, δίοδος, γέφυρα, πυκνωτής,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 H/Y με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).