Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης

1 ώρα

Πλήρης ανόρθωση

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
pliris_anorthosi.doc

Προσομοίωση κυκλώματος πλήρους ανόρθωσης με γέφυρα


Κατεβάστε το φύλλο έργου και συμπληρώστε το, παρακολουθώντας την προσομοίωση


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
360