Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

3 ώρες

Λογικός Σχεδιασμός μια Βάσης Δεδομένων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_fasis_iii.docx

Με την φάση αυτή επιχειρούμε να επεξηγήσουμε τι είναι η Κανονικοποίηση και τι μας χρειάζεται κατά την σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων.
Αρχικά χρησιμοποιούμε ένα απόσπασμα κειμένου για να εισάγουμε την έννοια της κανονικοποίησης. Με την βοήθεια συνεχόμενων διαδραστικών βίντεο επεξηγούμε με ελκυστικό τρόπο διαδοχικά την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη κανονική μορφή. Επί πλέον, στα χρονικά ενδιάμεσα παρεμβάλλουμε διαδραστικές ασκήσεις με τις οποίες ο μαθητής για να απαντήσει χρησιμοποιεί την γνώση που απέκτεισε μέσω του προηγούμενου διαδραστικού υλικού. Τέλος, μια συνθετική άσκηση υπάρχει στο τέλος της φάσης η οποία ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει την γνώση που απέκτεισε ο μαθητής.


Ορισμός της Κανονικοποίησης


Πρώτη Κανονική Μορφή (1st NF)


Δεύτερη Κανονική Μορφή (2nd NF)


Τρίτη Κανονική Μορφή


Ερώτηση Πρώτης Κανονικής Μορφής


Ερώτηση Δεύτερης Κανονικής Μορφής


Ερώτηση Τρίτης Κανονικής Μορφής


Πίνακες σε Κανονικές Μορφές


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
425