Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη και μακροχρόνια προπόνηση. Αυτό το επίπεδο προπόνησης μπορεί να εφαρμοστεί στην εκμάθηση της βασικής κολύμβησης κατά τη διδασκαλία της στο σχολείο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η εκπαίδευση στην κολύμβηση διακρίνεται σε θεωρία και πράξη. Η θεωρητική προσέγγιση στο χώρο του σχολείουαντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων εμπειριών των μαθητών/τριών. Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η θεωρητική εκπαίδευση στην κολύμβηση να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας και ο διδάσκων να προσπαθήσει να μεταδώσει την απαραίτητη θεωρητική γνώση μέσα από διαλέξεις, βιβλία, βίντεο καθώς και απεικονίσεις κολυμβητικής τεχνικής και ασκήσεων με τους ίδιους τους μαθητές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γενική ενημέρωση για την κολύμβηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Δραστηριότητες εμπέδωσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Οργάνωση Προγράμματος κολύμβησης σε 3 επίπεδα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα - πισίνα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον σκοπό της εκμάθησης της ψυχαγωγικής, μη αγωνιστικής κολύμβησης
Να γνωρίσουν τα επίπεδα εκμάθησης της κολύμβησης
Να περιγράψουν κολυμβητικά προγράμματα μέσα στο κολυμβητήριο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κολύμβηση, διδακτικοί στόχοι, απεικόνιση,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστηριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας,

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).