Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

1 ώρα

Δραστηριότητες εμπέδωσης

15λεπτά

Κατανόηση και εμπέδωση των πληροφοριών σχετικά με τη χρησιμότητα και αξία της κολύμβησης ως άθλημα καθώς και τα αναγνωρισμένα στυλ κολύμβησης.


Στυλ κολύμβησης


Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης


Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης


Αναγνωρείστε το σωστό στυλ κολύμβησης


πες μου, το ξέρεις...αφορά την ασφάλεια σου και την προσωπική σου υγιεινή


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
496