Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

1 ώρα

Οργάνωση Προγράμματος κολύμβησης σε 3 επίπεδα

45λεπτά

Περιγράφονται κολυμβητικά προγράμματα που διδακτικό στόχο έχουν, την εκμάθηση των βασικών τεχνικών του ελεύθερου στυλ κολύμβησης (ισορροπία του σώματος στο νερό,προώθηση σώματος, αναπνοή).


Επίπεδα απόκτησης δεξιοτήτων κολύμβησης

Μελετήστε τα 3 επίπεδα απόκτησης δεξιοτήτων κολύμβησης και συμπληρώστε τα κενά διαστήματα με τις λέξεις που λείπουν

Ο πίνακας με τις δημιουργίες μας

Εδώ μπορείτε να αναβάσετε τις δικές φωτογραφίες με τις κολυμβητικές εμπειρίες σας καθώς και τις εντυπώσεις σας από τα μαθήματα κολύμβησης

Παίζοντας με τα επίπεδα κολύμβησης

βρείτε τις δίδυμες κάρτες!

Επίπεδα εκμάθησης της κολύμβησης

Βάλτε με χρονολογική σειρά τα επίπεδα εκμάθησης της κολύμβησης, απόπάνω προς τα κάτω στα κενά στο σκίτσο

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
497