Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...

2 ώρες

Διατύπωση υποθέσεων - ερευνητικών ερωτημάτων

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias.pdf

Οι μαθητές συζητούν αρχικά σε μικρές ομάδες καταγράφουν τις υποθέσεις / ερωτήματά τους και στη συνέχεια τις παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης, όπου γίνεται και η σχετική συζήτηση. 

Από την σύνθεση των θέσεων των ομάδων γίνεται η σύνθεση των ερευνητικών ερωτημάτων.

- προβληματισμός για το συγκεκριμένο θέμα, όπως έχει προκύψει από την πρόκληση του εναύσματος και συζήτηση που οδηγεί στη διατύπωση –καταρχήν– υποθέσεων για τα αίτια, αρχές λειτουργίας και τις παραμέτρους που το επηρεάζουν –ή που επηρεάζονται από αυτό–,

- διερεύνηση των όποιων προαντιλήψεων των μαθητών, ώστε στη συνέχεια, κατά τον πειραματισμό, να ενισχυθούν οι ακριβείς προαντιλήψεις και να αρθούν οι εσφαλμένες, αν υπάρχουν,

- διατύπωση –κατά το δυνατό ακριβέστερων– υποθέσεων, για την πληρέστερη και πλέον ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος, όπως απαιτεί η σφαιρικότερη –δυνατή– μελέτη του.

Για  την καταγραφή των υποθέσεων χρησιμοποιούμε το φύλλο εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
503