Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...

2 ώρες

Σύνθεση αποτελεσμάτων - Καταγραφή Συμπερασμάτων

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3o_fyllo_ergasias.pdf

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές προχωρούν: 

- σε επεξεργασία, αξιολόγηση, επιλογή και σύνθεση του συγκεντρωθέντος υλικού, των πειραματικών παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των δεδομένων,

- αλλά και τον όποιο ποσοτικό ή ποιοτικό συσχετισμό παραμέτρων, ακολουθεί (με ενεργοποίηση όλων των ομάδων –με συντονιστή τον εκπαιδευτικό–) η διατύπωση των συμπερασμάτων της πειραματικής μελέτης,

- τα συμπεράσματα είναι δυνατό να διατυπωθούν και ως θεωρία, για τον τρόπο με τον οποίο οι συνιστώσες ή/και οι παράμετροι επιδρούν στην εξέλιξη και στην κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα του συγκεκριμένου θέματος/φαινομένου.

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων των πειραματικών διαδικασιών που κατέληξαν οι μαθητές στοχεύει στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων που είχαν διατυπώσει και καταγράψει στο β μέρος της δραστηριότητας.

Οι απαντήσεις αρχικά καταγράφονται σε επίπεδο ομάδας και ανακοινώνονται στην ολομέλεια όπου γίνεται και τελική σύνθεσή τους με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Στο σημείο αυτό αναμένουμε οι μαθητές να μπορούν να εντοπίσουν ως κοινή πηγή παραγωγής των ήχων τις "ταλαντώσεις" - "δονήσεις" διάφορων σωμάτων, που διαρκούν όσο και οι δονήσεις.


Καταγραφή συμπερασμάτων


Για την καταγραφή των συμπερασμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3ο Φύλλο Εργασίας

Πόσο χρόνο διαρκεί ο ήχος


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
505