Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...

2 ώρες

Γενίκευση - Εμπέδωση

10λεπτά

Μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων γίνεται προσπάθεια εφαρμογής τους στις εναυσματικές και σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες και φαινόμενα του φυσικού μας κόσμου,

- τέλος, γίνεται προσπάθεια συσχετισμού τους και με άλλες παρατηρήσεις / φαινόμενα / συμπεράσματα, ώστε με τη σύνθεσή τους να προκύψει η γενικότερη δυνατή θεωρία περιγραφής και ερμηνείας τους. 

Οι γενίκευση των συμπερασμάτων που κατέληξαν οι μαθητές γίνεται  με μια σειρά δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την εμπέδωση και διασύνδεση με την τέχνη   και την τεχνολογία 


Ο ήχος από τα μουσικά όργανα

Το λογισμικό που χρησιμοποιήται είναι το ΕΜΜΕΛΕΙΑ, λογισμικό για τη Μουσική από την Α μέχρι τη Στ τάξη που δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό των εκπαιδευτικών πακέτων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Οδηγίες


Προτείνεται η εργασία σε ομάδες, κάθε ομάδα, αρχικά, θα ασχοληθεί με μια διαφορετική κατηγορία οργάνων και στο τέλος παρουσιάζουν στην τάξη κάποιο ή κάποια από τα όργανα που μελέτησαν.

Θυμάμαι τα βασικά στοιχεία του μαθήματος.

Συμπληρώστε την/τις λέξεις που λείπουν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
506