Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

       Η φυσική κατάσταση είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ο καθορισμός και η επιλογή των παραμέτρων της έχουν μια μακρά και σύνθετη πορεία. Ένας από τους κυριότερους στόχους των Ευρωπαϊκών διερευνητικών σεμιναρίων που έγιναν για την Ευρωπαϊκή δέσμη αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης (EUROFIT) ήταν να προσδιοριστούν πραγματικά οι βασικές διαστάσεις της φυσικής κατάστασης, κάτι που πραγματοποιήθηκε. Παρουσιάστηκε το 1988, και αποτελείται από 9 κινητικές δοκιμασίες.

   Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει τη γνωριμία ενός αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο Eurofit, το οποίο μετράει τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των μαθητών και τις παρακάτω διαστάσεις με κινητικές δοκιμασίες: αερόβια λειτουργία, μυίκή δύναμη και αντοχή, ταχύτητα,ευκαμψία, ισορροπία. Οι παράγοντες που μετράει είναι η καρδιοαναπνευστική αντοχή (παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής), η στατική (δύναμη χεριού) και εκρηκτική μυϊκή δύναμη (στατικό άλμα σε μήκος), η λειτουργική δύναμη (εξάρτηση από μονόζυγο με λυγισμένους αγκώνες) και η δύναμη κορμού (αναδίπλωση από την κατάκλιση-ραχιαίοι), η δρομική ταχύτητα (παλίνδρομο τρέξιμο 10χ5μ.) και ταχύτητα άνω άκρων (μετακίνηση χεριού), η ευκαμψία (δίπλωση από εδραία θέση) και η ισορροπία σώματος (ισορροπία στο έναπόδι-φλαμίγκο). Επίσης περιλαμβάνει και τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις (ανάστημα, σωματικό βάρος και σωματικό λίπος). Διαιρεί  τους βασικούς παράγοντες που συγκροτούν τη φυσική κατάσταση σε αυτούς που αφορούν την επίδοση και αυτούς που αφορούν την υγεία. Αυτό το τεστ είναι ευρέως διαδεδομένο πλήρως έγκυρο βάσει πολύ αυστηρών κριτηρίων.

       Οι παράγοντες που εξετάζονται στο παρόν διδακτικό σενάριο, είναι αυτοί που αφορούν την υγεία και έχουν πρόσθετη αξία επειδή είναι πολύ ουσιαστικοί για τη φυσική κατάσταση και την προαγωγή της υγείας (βασικοί στόχοι της φυσικής αγωγής στο σχολείο), καθώς επηρεάζουν και την επίδοση  και είναι: η καρδιοαναπνευστική αντοχή, η δύναμη-μυϊκή αντοχή,  η ευκαμψία  και τα σωματομετρικα χαρακτηριστικά.

        Οι μαθητές/τριες  θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αρχικά θεωρητική γνώση με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων να μάθουν την σχετική ορολογία των στοιχείων της αξιολόγησης καιτης φυσικής κατάστασης καθώς και να κατανοήσουν τον τρόπο και τη μέθοδο πραγματοποίσης των κινητικών δοκιμασιών. Τέλος ο διδάσκων θα εντοπίσει, τυχόν προβλήματα και απορίες των παιδιών που θα επιλυθούν  πριν την εκτέλεση των δοκιμασιών πεδίου. 

      Το σενάριο περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στην 1η φάση συλλέγονται πληροφορίες και αποκτούνται γνώσεις σχετικά με τον ρόλο της αξιολόγησης και βασικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης. Στη 2η φάση περιγράφονται οι κινητικές δοκιμασίες με τις οποίες αξιολογούνται τα στοιχεία που αφορούν την υγεία και στην 3η φάση οι μαθητές/τριες δημιουργούν τη δικιά τους αξιολόγηση βάσει των γνώσεων που έχουν αποκομίσει στις προηγούμενες φάσεις.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και άσκησης των παιδιών στην παιδική και προεφηβική ηλικία έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να μειώνονται διαρκώς. Η μείωση αυτή έχει ως συνέπεια  τα ποσοστά της παχυσαρκίας να έχουν αυξηθεί ανησυχητικά καθώς και τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι χρόνιες παθήσεις.  Αξιολογημένα τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης μέσω της καρδιοαναπνευστικής τους αντοχής οδηγούν σε ανησυχητικά θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία των παιδιών. Ως απόρροια των παραπάνω, η γνώση του επιπέδου της φυσικής κατάστασης μέσω της αξιολόγησης της από τα  παιδιά φαντάζει απαραίτητη, καθώς και η ενημέρωση σε θέματα φυσικής κατάστασης.

 

 

Να μπορούν να κατανοήσουν, να καταγράφουν και ν΄αξιολογήσουν τη σωματική ανάπτυξη και την προσωπική τους  βελτίωση της  φυσικής κατάστασης, που μπορεί να επέρχεται από την εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής αγωγής

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με την αξιολόγηση και τη φυσική κατάσταση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας-γυμναστήριο
Αξιολόγηση της Φ.Κ. με κινητικές δοκιμασίες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας, γυμναστήριο, αύλειος χώρος του σχολείου
Ασκήσεις εμπέδωσης και κατανόησης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, γυμναστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίζουν την αξία και τον σκοπό της αξιολόγησης
Να πραγματοποιήσουν και να βιώσουν τις κινητικές δοκιμασίες και μετρήσεις του πρωτοκόλλου Eurofit
Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Eurofit, αξιολόγηση, φυσική κατάσταση,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής, γυμναστήριο, όργανα γυμναστικής, χρονόμετρα, μετροταινίες, κώνοι, χειροδυναμόμετρο, μονόζυγο, κιβώτια, πάγκοι γυμναστικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).