Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

3 ώρες

Γνωριμία με την αξιολόγηση και τη φυσική κατάσταση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
gnorimia_me_tin_axiologisi.doc

Θέλοντας ο διδάσκων να εισάγει το θέμα του παρόντος διδακτικού σεναρίου  προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τους ορισμούς της φυσικής κατάστασης και της αξιολόγησης της. Ζητάει να περιγράψουν  πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές και ποιές κινητικές δραστηριότητες μπορεί να εμπεριέχονται σε αυτές. Μετά από τη συζήτηση αυτή που η διάρκεια της δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 λεπτά, ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας διερευνόντας και συλλέγοντας επιπλέον γνώσεις από τα παιδιά. Επίσης οι μαθητές ενημερώνονται για δοκιμασίες που αξιολογούν τη φυσική κατάσταση, όπως οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τη Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων (Ε.Υ.Ζ.Η.Ν .) και  τη δέσμη μετρήσεων Εurofit με την οποία θα ασχοληθούν.


Ο σωστός στόχος της αξιολόγησης


Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας.


Οδηγός αξιολόγησης σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης Ε..Υ.Ζ.Η.Ν, (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων


Ορισμός φυσικής κατάστασης


Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης σύμφωνα με το πρωτόκολλο Eurofit


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
512