Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς: Ταξίδι στα μνημεία της UNESCO στην Ελλάδα

3 ώρες

3η ομάδα

135λεπτά
Φύλλα Εργασίας
hartis_ennoion.pdf

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 3ο

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το τρίτο υπο-θέμα "Κριτήρια ένταξης στον κατάλογο της UNESCO - Γνωριμία με το Μουσείο Ακρόπολης: Μυστράς, Δήλος, Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου, Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου" διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της τρίτης ομάδας είναι τα εξής:

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία εντάσσονται τα μνημεία στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO;

Πότε εντάχθηκε ο Μυστράς στον κατάλογο και με ποια κριτήρια; (Περιγραφή του μνημείου)

Πότε εντάχθηκε η Δήλος στον κατάλογο και με ποια κριτήρια; (Περιγραφή του μνημείου)

Πότε εντάχθηκαν η Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου στον κατάλογο και με ποια κριτήρια; (Περιγραφή του μνημείου)

Πότε εντάχθηκαν το Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου στον κατάλογο και με ποια κριτήρια; (Περιγραφή του μνημείου)

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου με τίτλο "Ταξίδι στα μνημεία της UNESCO στην Ελλάδα".


Δραστηριότητα 1η

Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.

Οι μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα και αυθόρμητα τις απόψεις τους.

Δραστηριότητα 2η


Δραστηριότητα 3η


Δραστηριότητα 4η


Χάρτης ελληνικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς


Λειτουργικές Οδηγίες της UNESCO του 2013 για την ένταξη των μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς


Κείμενο για τις Λειτουργικές Οδηγίες της UNESCO του 2013


Ιστοσελίδα UNESCO στην Ελλάδα


Εισαγωγή


Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς


Ας παίξετε...


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς: Ταξίδι στα μνημεία της UNESCO στην Ελλάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
517