Αναπαράσταση και ρεαλισμός στον κινηματογράφο

Θεατρική αγωγή (Δημοτικό)

Αναπαράσταση και ρεαλισμός στον κινηματογράφο

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το ψηφιακό σενάριο αποσκοπεί στο να διακρίνει ο μαθητής τις έννοιες πραγματικότητα και αναπαράσταση. Οι δύο αυτές έννοιες είναι διαφορετικές. Η πραγματικότητα αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος με την περιορισμένη δυνατότητά του αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο γύρω του μέσα σε μια δεδομένη στιγμή. Η αναπαράσταση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος και πιο ειδικά ο καλλιτέχνης απεικονίζει αυτήν την πραγματικότητα με την τέχνη που υπηρετεί (εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφος).

Η κατανόηση αυτής της σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην αναπαράσταση (τη μίμηση που έλεγε ο Αριστοτέλης) θα αναπτυχθεί στο σενάριο αυτό. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γιατί λέμε παρακαλουθώντας μια ταινία και πιο συγκεκριμένα τη συμπεριφορά ενός χαρακτήρα ότι "δεν είναι αληθινή";

Γιατί αξιολογούμε μία σκηνή με κριτήριο αν αυτό γίνεται στην παραγματικότητα και λέμε συχνά "δεν γίνονται έτσι τα πράγματα";

 Γιατί ακόμη και όταν βγάζουμε φωτογραφίες τους φίλους μας, τους προτρέπουμε να μην κοιτάνε το φακό, γιατί η φωτογραφία θα μας δείχνει κάτι το φυσιολογικό και αβίαστο; Με άλλα λόγια, γιατί αισθανόμαστε μεγαλύτερη απόλαυση-επιτυχία, όταν βγάζουμε φωτογραφίες χωρίς να μας έχουν πάρει χαμπάρι οι φωτογραφιζόμενοι;

Σε αυτό το ψηφιακό σενάριο θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε από πού κατάγονται αυτές οι αρχές και πώς συνδέονται με την τέχνη του κινηματογράφου. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θεατρική αγωγή > Θέατρο και άλλες Τέχνες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κατανόηση του όρου αναπαράσταση και πραγματικότητα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος εργαστηρίου ή εναλλακτικά αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή τηλεόραση
Αναπαράσταση, πραγματικότητα και κινηματογράφος
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Μια εκδοχή του πραγματικού: ο νεορεαλισμός
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι
1. Να προβληματιστούν με την έννοιες ρεαλισμός, πραγματικότητα
2. Να διαπιστώσουν σε κινηματογραφικά έργα τη διαφορά της πραγματικότητας και της αναπαράστασης
3. Να εντοπίζουν χαρακτηριστικά του νεορεαλισμού σε κινηματογραφικά έργα
4. Να συνδέουν το νεορεαλισμό με κοινωνικές συμπαραδηλώσεις
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ρεαλισμός, αναπαράσταση, κινηματογράφος, πολιτική,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας ή εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΕΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναπαράσταση και ρεαλισμός στον κινηματογράφο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).