Ταινίες εμψύχωσης (Animation)

Θεατρική αγωγή (Δημοτικό)

Ταινίες εμψύχωσης (Animation)

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτό το ψηφιακό σενάριο θα δούμε το είδος των εμψυχωμένων κινουμένων σχεδίων, αυτό που αποκαλείται στα αγγλικά animation, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά του. 

Θα δούμε ότι πίσω από το γενικό όρο ταινίες εμψύχωσης  υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, τις οποίες γνωρίζοντά τες θα μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε και να τις διακρίνουμε, όταν τις βλέπουμε στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.   


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο εκπαιδευτικό αυτό σενάριο θα εξετάσουμε για ποιο λόγο οι ταινίες εμψυχωμένων κινούμενων σχεδίων είναι αγαπητές σε παιδιά, εφήβους και νέους κάθε ηλικίας. 

Από πού πηγάζει αυτό το ενδιαφέρον;

Τι εννοούμε με τον όρο κινούμενα σχέδια;

Υπάρχει ελληνικό κινούμενο σχέδιο;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θεατρική αγωγή > Θέατρο και άλλες Τέχνες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κινούμενα σχέδια
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος εργαστηρίου ή εναλλακτικά αίθουσα με βιντεοπροβολέα ή τηλεόραση
Ελληνικό κινούμενο σχέδιο
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Αισθητική διαπαιδαγώγηση με ένα είδος της έβδομης τέχνης
Σύζευξη υψηλής και χαμηλής τέχνης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αισθητική, κινούμενα σχέδια, animation,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας ή εργαστήριο Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΕΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ταινίες εμψύχωσης (Animation)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).