Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα - Νόμος του Ωμ

Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα - Νόμος του Ωμ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές με κατάλληλες προσομοιώσεις και δραστηριότητες, ανακαλύπτουν το νόμο του Ωμ, ο οποίος περιγράφει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό σε σχέση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Με αντίστοιχες προσομοιώσεις και δραστηριότητες ανακαλύπτουν σε ποια περίπτωση δεν ισχύει ο νόμος του Ωμ.

Στο τέλος μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον  χρωματικό κώδικα που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση της τιμής των αντιστατών, κάτι που είναι απαραίτητο για έναν ηλεκτρονικό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Tο ρεύμα που διαρρέει έναν αγωγό σε σχέση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του, είναι από τις θεμελιώδεις έννοιες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Ο νόμος του Ωμ
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Ισχύει πάντα ο νόμος του Ωμ;
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Τι μάθαμε;
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τη σχέση ρεύματος και τάσης σε έναν αγωγό
Οι μαθητές να μπορούν να προβλέπουν αποτελέσματα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα
Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν το χρωματικό κώδικα αντιστάσεων
Οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα.
Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αντίσταση, τάση, ρεύμα, αγωγός, ηλεκτρικό κύκλωμα, νόμος του Ωμ,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα - Νόμος του Ωμ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).