Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

1 ώρα

Μελέτη και έλεγχος γνώσεων

25λεπτά

Στην αίθουσα Πληροφορικής οι μαθητές χωρισμένοι σε ζευγάρια τοποθετούνται ένα σε κάθε υπολογιστή. Το κάθε ζευγάρι συνεργάζεται στις επόμενες δραστηριότητες.

Αρχικά μελετούν τη διαδραστική εικόνα και κατόπιν συζητούν μεταξύ τους και απαντούν την ερώτηση που περιέχει. Μετά την ολοκλήρωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια και η ορθότητά τους επιβεβαιώνεται μέσα από συζήτηση.

Στη συνέχεια παρατηρούν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη και αποφασίζουν σε ζευγάρια ποια είναι τα στοιχεία που λείπουν. Όταν ολοκληρώσουν, ο χάρτης προβάλλεται στον πίνακα και συμπληρώνεται στην ολομέλεια από μαθητές.

Σε συνέχεια για εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν χρησιμοποιούν τα τεστ που ετοιμάστηκαν ("Ασκήσεις και στοιχεία φυσικής κατάστασης", "Ελέγχω τις γνώσεις μου" και "Παιχνίδι μνήμης") με διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας.

Τέλος, για τη βδομάδα που ακολουθεί οι μαθητές καταγράφουν σε ψηφιακό αρχείο το όνομα και το χρόνο της κάθε φυσικής δραστηριότητας που συμμετέχουν στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Στόχο της εργασίας αποτελεί η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και της παρακίνησης των μαθητών για την αξιολόγηση του προσωπικού επιπέδου φυσικής τους δραστηριότητας.  


Ελέγχω τις γνώσεις μου


Παιχνίδι μνήμης


Στοιχεία φυσικής κατάστασης για την υγεία

Μελετήστε το διάγραμμα και βρείτε τις λέξεις που λείπουν

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Κάνετε κλικ στα διαδραστικά σημεία και διαβάστε. Ανοίξτε τελευταίο το κουμπί που είναι στο σύννεφο

Ασκήσεις και στοιχεία φυσικής κατάστασης


Ημερολόγιο φυσικής δραστηριότητας


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
644