Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επεξεργασία κειμένου και συγκεκριμένα με τη χρήση του τόνου, την απλή πληκτρολόγηση (χωρίς μορφοποίηση) και την εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο μελών, θα χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου για να επεξεργαστούν το γνωστό τους ποίημα ΠΟΤΑΜΑΚΙ (του Ζαχαρία Παπαντωνίου). Θα αναλάβουν να βάλουν τόνους, να πληκτρολογήσουν προτάσεις που λείπουν και να προσθέσουν στο ποίημα εικόνες. Οι μαθητές διαλέγουν ένα όνομα για την ομάδα τους, κάθε μέλος της ομάδας διαλέγει ένα χρώμα (κόκκινο - μπλε) και εκτελεί τις δραστηριότητες για το χρώμα του. 

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Επίσης, έχει εκ των προτέρων τοποθετήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία στο φάκελο των μαθητών. 

Τα σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές στις πρώτες τάξεις (Α' και Β') του δημοτικού κάνουν τα πρώτα βήματά τους στην επεξεργασία κειμένου. 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές α) να τονίσουν σωστά τις λέξεις, β) να πληκτρολογήσουν απλές προτάσεις (κείμενο) και γ) να εισάγουν εικόνες στο κείμενό τους, έτσι ώστε να φτιάξουν ένα εικονογραφημένο ποίημα.

Οι πιθανές δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές είναι:

  • κατά την πληκτρολόγηση κειμένου: η εισαγωγή κεφαλαίου γράμματος (πλήκτρο Shift), ο τόνος, το ερωτηματικό και το τελικό ς,
  • η εισαγωγή εικόνας στο κείμενο (ποιες ενέργειες θα κάνουν, σε ποιο σημείο θα εισαχθεί η εικόνα).
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Λογισμικό > Επεξεργασία Κειμένου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω τόνους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Για να αρχίσουμε να γράφουμε ...
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - συμπληρώνω
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω εικόνες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να μπορούν να πληκτρολογήσουν ένα απλό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου
να μπορούν να χρησιμοποιούν - βάζουν «Κεφαλαία-Πεζά», «τόνους», «ερωτηματικό», «σίγμα τελικό (ς)»
να μπορούν να εισάγουν εικόνες σε ένα κείμενο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
επεξεργασία κειμένου, πληκτρολόγηση, εισαγωγή εικόνας από αρχείο,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 υπολογιστής ανά ομάδα μαθητών, βιντεοπροβολέας (αν υπάρχει)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).