Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

2 ώρες

Λόγοι της μετανάστευσης

15λεπτά

Στην πρώτη φάση του σεναρίου χρησιμοποιείται μια εικόνα από τις αρχές του 20ου αιώνα για να παρουσιαστεί το φαινόμενο και να αναδειχθούν οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Εξετάζονται τα διαχρονικά αίτια που ωθούν τους ανθρώπους στην μετανάστευση, ώστε να συνδεθούν και να συσχετιστούν με τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Με την χρήση οπτικοακουστικού υλικού δίνεται η δυνατότητα να διακρίνουν οι μαθητές τα δύο διαφορετικά ιστορικά γεγονότα (του πρώτου και δεύτερου αποικισμού) ως προς το χρόνο και το χώρο. Ανακαλύπτονται επιπλέον ομοιότητες και διαφορές των φαινομένων και συγκρίνονται.


Μετανάστες αναμένουν το πλοίο στην Πάτρα για την Αμερική. Γιατί εγκαταλείπουν την πατρίδα τους ;

Η εικόνα αναφέρεται στα τέλη του 19ου αιώνα - αρχές 20ου αιώνα

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ού, σημειώνεται ένα έντονο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Έλληνες πολίτες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή μπαρκάρουν με ατμόπλοια.

Αποικισμός στο Αιγαίο

Σύντομη παρουσίαση του Α΄ και Β΄ αποικισμού των Ελλήνων

Τα νησιά του προϊστορικού και πρωτοϊστορικού Αιγαίου ανέπτυξαν σχέσεις με όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες του Αιγαίου ταξίδεψαν σε Ανατολή και Δύση και ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς και αποικίες εκεί. Ίωνες, Αιολείς, Πρωτοέλληνες, αλλά και τα κυρίως ελληνικά φύλα, με τον α’ και β’ αποικισμό εξαπλώνονται σ’ όλη τη Μεσόγειο και κυριαρχούν εμπορικά και πολιτισμικά.

Σύγκριση Α΄και Β΄ αποικισμού

Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά του Α ΄ και Β΄ αποικισμού ;

Μπορείς να ανακαλύψεις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο αποικισμούς που έχουν αρκετή χρονική απόσταση !

Λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες στο Β΄ αποικισμό

Αναζήτηση των λόγων που οδήγησαν σε έξοδο τους Έλληνες σ ΄ όλη την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο

Γιατί οι άνθρωποι σήμερα μεταναστεύουν ;

Υπάρχουν πολλές αιτίες που διαχρονικά ωθούν τους ανθρώπους σε αναζήτηση νέας πατρίδας.

Συμπληρώνοντας τα κενά βρίσκεις τους λόγους της μετανάστευσης !

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
661