Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο επικεντρώνεται στην αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο από τον 8ο - 6ο π.Χ. αιώνα. Με αφόρμηση τα γενικότερα αίτια των μεταναστεύσεων και την σημερινή πραγματικότητα, οι μαθητές μεταφέρονται στο παρελθόν και αναζητούν τα αίτια εκείνης της εποχής. Συγκρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές με τον πρώτο αποικισμό που έχουν ήδη διδαχθεί. Μέσα από ένα οπτικό - πολυμεσικό υλικό και διαδραστικούς χάρτες βιώνουν την πραγματικότητα της εποχής για την αναζήτηση μιας νέας πατρίδας. Μια τέτοια δράση όμως έχει πολλαπλά αποτελέσματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα π.Χ. εμφανίζεται μια οργανωμένη αποικιακή εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων στον χώρο της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι οι μαθητές να διακρίνουν τις αιτίες, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες του φαινομένου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Λόγοι της μετανάστευσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ/3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Η νέα πατρίδα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ /3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Οι συνέπειες του αποικισμού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ /3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγήσουν τα αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στην δημιουργία αποικιών
Να προβληματιστούν για τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληροί ένας τόπος για την ίδρυση αποικίας
Να ανακαλύψουν τις συνέπειες που είχε η δημιουργία των αποικιών στη ζωή των ανθρώπων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αποικισμός, μετανάστευση, μητρόπολη, αρχαϊκή εποχή, Μεσόγειος, αποικιακή εξάπλωση, οικιστής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική αίθουσα με υπολογιστές. Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναζητώ μια νέα πατρίδα. Αποικιακή εξάπλωση των Ελλήνων 8ος - 6ος π.Χ. αιώνας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).