Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μορφές Επιχειρήσεων

2 ώρες

Ταξινόμηση Επιχειρήσεων

45λεπτά

Σ' αυτή την φάση επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές τις διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω επιδίωξης θα χρησιμοποιηθεί διαδραστική παρουσίαση στην οποία έχουν προστεθεί διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων τύπων, προκειμένου να αξιολογείται το διδακτικό αποτέλεσμα.

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων (ανάλογα τον συνολικό αριθμό της τάξης).

Η διαδικασία όπως σχεδιάστηκε επιτρέπει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μαθητών και άρα ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ρόλο συντονιστικό και διευκολυντικό.

 


Μορφές Επιχειρήσεων

Να πλοηγηθείτε προσεκτικά στην διαδραστική παρουσίαση που ακολουθεί και να απαντήσετε στις ενδιάμεσες διαδραστικές ασκήσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μορφές Επιχειρήσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
702