Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μορφές Επιχειρήσεων

2 ώρες

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylloergasias1_0.doc fylloergasias2_0.doc fylloergasias3_0.doc fylloergasias4_0.doc fylloergasias5_0.doc

Σε αυτή την φάση οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες, της προηγούμενης φάσης, θα ψάξουν στο διαδίκτυο πληροφορίες με βάση τα φύλλα εργασίας. Στα φύλλα εργασίας περιγράφεται τι ακριβώς τους ζητείται. Θα συμπληρώσουν με τις ανάλογες πληροφορίες τα φύλλα εργασίας και μετά θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα κύρια σημεία της διερεύνησής τους.

Η φάση θα ολοκληρωθεί αφού οι μαθητές απαντήσουν στις διαδραστικές ασκήσεις, που έχουν ετοιμαστεί για να αποκλρυσταλλωθούν και αξιολογηθούν τα κύρια σημεία και των δύο φάσεων.


Μορφές επιχειρήσεων


Μορφές Επιχειρήσεων

Επιλέξτε την σωστή απάντηση

Μορφές Επιχειρήσεων


Μορφές Επιχειρήσεων


Μορφές Επιχειρήσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μορφές Επιχειρήσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
703