Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

2 ώρες

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση

25λεπτά

Οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου.

Έχουν γίνει κατασκευαστές, ερευνητές, έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μεταβολή των στοιχείων του κυκλώματος και τέλος έχουν διατυπώσει μαθηματικές σχέσεις που αντιστοιχούν στο κύκλωμα.

Επιπλέον, οι μαθητές διαθέτουν κάποια πείρα σχετικά με την διαχείριση ψηφιακών σεναρίων και κυρίως τέτοιου περιεχομένου, μια και έχουν προηγηθεί η ενασχόληση τους με το ¨απλό κύκλωμα¨ και τη ¨σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά¨.

Σε αυτή τη φάση απαντούν σε μια σειρά από ερωτήσεις διαφόρων τύπων, διαπιστώνοντας οι ίδιοι και ο εκπαιδευτικός την επίτευξη των στόχων του σεναρίου.


Τάσεις σε παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων


Ρεύμα που διαρρέει τις αντιστάσεις σε ένα κύκλωμα παράλληλων αντιστάσεων


Ερώτηση αντιστοίχισης


Ρεύμα που διαρρέει τις αντιστάσεις σε ένα κύκλωμα παράλληλων αντιστάσεων


Τάσεις σε παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων


Ολική αντίσταση κυκλώματος


Ολική αντίσταση κυκλώματος


Σύνδεση λαμπτήρων σε ηλεκτρική εγκατάσταση


Ερώτηση πολλαπλής επιλογής


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
716