Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

2 ώρες

Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος(παρ/λη σύνδεση)

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_1.doc

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές καλούνται να διαμορφώσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστάσεων, που θα περιλαμβάνει:

  • τουλάχιστον δύο ωμικές αντιστάσεις,
  • πηγή συνεχούς ρεύματος,
  • διακόπτη

 


Κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων


Τα σημεία Α-Α΄ και Β-Β΄ ονομάζονται ισοδυναμικά σημεία.

Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων


Τάσεις σε παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων


Όσες αντιστάσεις και να έχω στο κύκλωμα, θα εφαρμόζεται στα άκρα τους η τάση της πηγής (ιδανικό κύκλωμα- αμελητέα η αντίσταση των αγωγών σύνδεσης)

Το ρεύμα σε ένα κύκλωμα παράλληλων αντιστάσεων


Το ολικό ρεύμα του κυκλώματος, ¨σπάει¨ σε μικρότερα ρεύματα, όπου το καθένα διαρρέει από μία αντίσταση του κυκλώματος

Ρεύμα που διαρρέει τις αντιστάσεις σε ένα κύκλωμα παράλληλων αντιστάσεων


Η τάση σε ένα κύκλωμα παράλληλων αντιστάσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
712