Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Η αναπνοή στον άνθρωπο

3 ώρες

Εργασίες - Ολομέλεια - Αξιολόγηση

35λεπτά

Στη φάση αυτή:

  • Οι συνεργαζόμενες ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους, δηλαδή τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
  • Ακολουθεί συζήτηση όπου ολόκληρη η τάξη σχολιάζει τις εργασίες, επισημαίνει θετικά και αρνητικά σημεία κάθε μιας από τις τρεις παρουσιαζόμενες εργασίες, εξάγει συμπεράσματα, και συνθέτει από τις επιμέρους εργασίες την μορφή και το περιεχόμενο της τελικής συλλογικής εργασίας.
  • Ακολουθούν αξιολογικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο.

1η Δραστηριότητα: Παρουσίαση - Συζήτηση - Αποτέλεσμα


2η Δραστηριότητα: Αξιολόγηση


Αξιολόγηση στα όργανα του αναπνευστικού συστήματος


Αξιολόγηση στις λειτουργίες των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αναπνοή στον άνθρωπο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
743