Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών

3 ώρες

2η ομάδα

135λεπτά

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 2ο

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το δεύτερο υπο-θέμα "Ιστορική Εξέλιξη  μουσείου και τα είδη των μουσείων – Γνωριμία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο"  διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της δεύτερης ομάδας είναι τα εξής:

  • Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη των μουσείων;
  • Ποιοι είναι οι θεματικές κατηγορίες των μουσείων;
  • Ποιες είναι οι συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου;

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι η δημιουργία ιστοσελίδας με τίτλο "Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών".


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Εισαγωγή


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Δραστηριότητα 4η


Δραστηριότητα 1η


Ιστορική εξέλιξη του μουσείου

Διαβάστε τις σελίδες 17-20 και αντλήστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται.

Ιστορική προσέγγιση του θεσμού του μουσείου

Διαβάστε τις σελίδες 18-24.

Δραστηριότητα 2η

Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.

Δραστηριότητα 3η


Θεματικές κατηγορίες μουσείων


Δραστηριότητα 5η


Χρονολόγιο: Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους 1821-1897


Χρονολόγιο: Η επέκταση του ελληνικού κράτους 1897-1922


Χρονολόγιο: Μεσοπόλεμος 1923-1940 - Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1945


Θεματικός κατάλογος μουσείων Υπουργείου Πολιτισμού


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
777