Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών

3 ώρες

3η ομάδα

135λεπτά
Φύλλα Εργασίας
hartis_ennoion.pdf

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 3ο

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το τρίτο υπο-θέμα "Διαχείριση μουσείων - Κοινό των μουσείων - Γνωριμία με το Μουσείο της Ακρόπολης" διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της τρίτης ομάδας είναι τα εξής:

  • Ποιο είναι το προσωπικό των μουσείων;
  • Ποιο είναι το κοινό των μουσείων;
  • Ποιες είναι οι συλλογές του Μουσείου της Ακρόπολης;

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι αφίσες και κολάζ.


Μουσείο Ακρόπολης


Δραστηριότητα 1η

Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.

Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν αυθόρμητα και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Δραστηριότητα 2η


Δραστηριότητα 3η


Δραστηριότητα 4η


Δραστηριότητα 5η


Συλλογές Μουσείου Ακρόπολης


Κάτοψη Μουσείου Ακρόπολης


Χρονολόγιο


Η εργασία στο μουσείο


Μουσεία για όλους: Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή χώρο


Ας παίξετε.....με ένα διαδραστικό παιχνίδι με τα εκθέματα της ελληνικής αρχαιότητας

Ο συντηρητής αυτού του μουσείου έχει τοποθετήσει εκθέματα της ελληνικής αρχαιότητας σε λάθος δωμάτιο. Το διαπίστωσε λίγες ώρες πριν ανοίξει το μουσείο. Βοηθήστε τον να τα εντοπίσει και να τα αφαιρέσει.

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
778