Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών

3 ώρες

4η ομάδα

135λεπτά
Φύλλα Εργασίας
hartis_ennoion.pdf

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 4ο

Οι μαθητές της τέταρτης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το τέταρτο υπο-θέμα "Σχεδιασμός έκθεσης σ’ ένα μουσείο - Γνωριμία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης" διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της τέταρτης ομάδας είναι τα εξής:

  • Πως το μουσείο επικοινωνεί με τον εξωτερικό κόσμο;
  • Πώς σχεδιάζεται μια έκθεση;
  • Ποιες είναι οι συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης;

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι ένα φυλλάδιο.


Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Ανοίγοντας τα μουσεία στο κοινό


Δραστηριότητα 1η

Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.

Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν αυθόρμητα και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Δραστηριότητα 2η


Δραστηριότητα 3η


Δραστηριότητα 4η


Δραστηριότητα 5η


Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Χρονολόγιο


Εθνική Πινακοθήκη: Αναδιαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του Β΄ κτιρίου και επανέκθεση της μόνιμης συλλογής


Αρχαιολογικές Ξεναγήσεις: Κυκλαδικός Πολιτισμός

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ" είναι αφιερωμένο στον κυκλαδικό πολιτισμό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
779