Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η αγορά της Πληροφορικής είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες εμφανίζονται και ο μαθητής του τομέα Πληροφορικής πρέπει να είναι ικανός να τα διακρίνει και να αναγνωρίζει τις μελλοντικές δυνατότητες της αγοράς.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει την αναγκαιότητα για συνεχή πληροφόρηση σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά Πληροφορικής, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Ειδικά θέματα Πληροφορικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αγορά πληροφορικής
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Καλυπτόμενες Ανάγκες
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αναζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν βασικές έννοιες της αγοράς και να διακρίνουν τα προϊόντα από τις υπηρεσίες πληροφορικής.
Να συγκρίνουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
Να ανακαλύπτουν νέους τρόπους αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Να διαχειρίζονται και να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα που σχετίζονται με την αγορά της πληροφορικής
Να συζητούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στην επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Προϊόντα, Υπηρεσίες, πληροφορική, Αγορά, Τρόποι αναζήτησης πληροφοριών.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο. 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).