Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

2 ώρες

Αγορά πληροφορικής

25λεπτά

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτή ο μαθητής θα εισαχθεί σε βασικές έννοιες της αγοράς και του εμπορίου.


Εισαγωγικές Έννοιες


Άσκηση 1η

Επιλέξτε μια ή περισσότερες σωστές απαντήσεις.

Άσκηση 2η


Άσκηση 3η


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
802