Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

2 ώρες

Καλυπτόμενες Ανάγκες

15λεπτά

Ο μαθητής θα συγκρίνει, θα αξιολογεί και θα επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής με βάση τις ανάγκες που αυτά καλύπτουν. 


Προϊόντα/υπηρεσίες και καλυπτόμενες ανάγκες


Άσκηση 1η

Επέλεξε τη σωστή απάντηση.

Άσκηση 2η

Επέλεξε τη σωστή απάντηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
804