Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο παρουσιάζεται η λειτουργία ενός κυκλώματος RL. Αρχικά, διερευνάται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών σχετικά με την αντίσταση και το πηνίο και ανιχνεύονται οι ιδέες τους με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη που οι ίδιοι κατασκευάζουν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ενός κυκλώματος ωμικής αντίστασης δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της συχνότητας της πηγής, αλλά εξαρτάται μόνο από το πλάτος της πηγής και την τιμή της ωμικής αντίστασης. 

Στο κύκλωμα RL σειράς εμφανίζεται για πρώτη φορά η εξάρτηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και από τη συχνότητα της πηγής. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Ανίχνευση ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδασκαλία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Εμπέδωση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα κύκλωμα RL σειράς.
Οι μαθητές να είναι ικανοί να προσομοιώνουν ένα κύκλωμα RL σειράς.
Οι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν το διανυσματικό διάγραμμα ενός κυκλώματος RL σειράς
Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ενός κυκλώματος μέσα από το διανυσματικό διάγραμμα .
Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εναλλασσόμενη τάση, εναλλασσόμενο ρεύμα, κύκλωμα RL, επαγωγική αντίσταση, ωμική αντίσταση, σύνθετη αντίσταση, ac, διαφορά φάσης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).